Info

SERVEI INTERNACIONAL

TOTES LES MARQUES DE FUSTERIA

MAQUINÀRIA DE CORBAT DE DISSENY PROPI

Avís Legal
Avís legal / protecció de dades
 
1. Informació per a donar Compliment a la Llei 34/2002 d'11 de Juliol (Art. 9 i 10)
 
Titular: MABELUX,S.L
 
Adreça: c/ Els Gerds, 1 de Sant Pol de Mar (Barcelona)
 
Contacte: info@mabeluxgroup.com
 
CIF: B-58392663
 
2. Propietat Intel·lectual
 
Els textos, imatges i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de MABELUX,S.L o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de contar amb el consentiment exprés de MABELUX,S.L. 
 
MABELUX,S.L no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet d'aquest web. Amb els límits establerts en la llei, MABELUX,S.L no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el seu web. Els continguts i informació de les pàgines del web són oferts amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'aquest web poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que MABELUX,S.L no pot controlar. Per tant,MABELUX,S.L no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en les pàgines de tercers.
 
3. Llei de Protecció de Dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre)
 
Per a poder accedir en alguns serveis que aquest web ofereix a través del web deurà proporcionar alguns de les seves dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i tractats en un fitxer, propietat de MABELUX,S.L amb la finalitat de comunicar-li qualsevol informació que MABELUX,S.L cregui que sigui del seu interès. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Així mateix, comuniquem la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a info@mabeluxgroup.com o be per escrit a MABELUX,S.L, c/ Els Gerds, 1 de Sant Pol de Mar (Barcelona).
 
4. Ús del servei i responsabilitats
 
MABELUX,S.L no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis, quedant exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats a causa de la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, aliens a la seva voluntat.