altres mitjans de transport


També corbem perfils d'alumini o acer per a la fabricació d'autobusos, caravanes o cabines de telefèric.

Altres mitjans de transport

També corbem perfils d'alumini o acer per a la fabricació d'autobusos, caravanes o cabines de telefèric.