portes i balconeres

Carpanell amb potes

Segment o arc rebaixat

Mig punt amb potes

Altres formes

Portes i balconeres