carpanell 3 radis


El carpanell és un dels tipus de corba de perfils més complexes que existeixen. No obstant, amb la tecnologia utilizada a Mabelux Technic, és perfectament adaptable a la forma de la plantilla. 

Carpanell (3 radis)

El carpanell és un dels tipus de corba de perfils més complexes que existeixen. No obstant, amb la tecnologia utilizada a Mabelux Technic, és perfectament adaptable a la forma de la plantilla.