carpanell 3 radis amb potes


Si el que necessites és corbar perfils d'alumini en forma de carpanell amb les potes fins abaix també és viable. 

Carpanell (3 radis) amb potes

Si el que necessites és corbar perfils d'alumini en forma de carpanell amb les potes fins abaix també és viable.