corredisses corbades

Mabelux Technic pot corbar perfils de corredisses amb forma corbada

Corredisses corbades
En el sector de l'arquitectura, sovint hi ha qui s'atreveix a sortir dels convencionalismes. 

Mabelux Technic ha realitzat un gran nombre de projectes de corredissa d'alumini corbada. Corbem tant els rails inferiors i superiors com les fulles, que s'adapten perfectament al vidre corbat.