restaurant la mona lisa franconville franca

Per a les 4 grans vitrines d’un restaurant situat a Franconville, Mabelux Technic va corbar perfils TECHNAL de la gamma Soleal FY55 (amb ruptura de pont tèrmic).

Les corbes es van realitzar sobre perfils ja lacats gràcies...

Restaurant La Mona Lisa (Franconville, França)
Per a les 4 grans vitrines d’un restaurant situat a Franconville, Mabelux Technic va corbar perfils TECHNAL de la gamma Soleal FY55 (amb ruptura de pont tèrmic).

Les corbes es van realitzar sobre perfils ja lacats gràcies a la nostra tècnica de corbat, que no fa malbé la superfície dels perfils. Es tracta de corbes en forma de segment i més de 4000 mm d'arc, compostes per marc, llistó de vidre, perfil d'aïllament de 80 mm i tapajuntes de 49 mm.