es pot aconseguir un corbat dalumini sense marques

Mabelux Technic disposa de maquinària d’alta precisió que permet tractar els perfils d'alumini de manera que no es deformin.

El nostre equip d'enginyers ha dissenyat les màquines corbadores de forma que puguin treballar els perfils amb una gran delicadesa i aquests puguin mantenir...

Es pot aconseguir un corbat d’alumini sense marques?
Mabelux Technic disposa de maquinària d’alta precisió que permet tractar els perfils d'alumini de manera que no es deformin.

El nostre equip d'enginyers ha dissenyat les màquines corbadores de forma que puguin treballar els perfils amb una gran delicadesa i aquests puguin mantenir intactes tant la seva geometria com les cares vistes.