es pot corbar lalumini prelacat o lalumini imitacio fusta

Sí, la maquinària dissenyada per Mabelux Technic pot corbar els perfils prèviament lacats i l'alumini imitació fusta sense fer malbé els lacats. I tot això amb uns radis molt reduïts.

Es pot corbar l’alumini prelacat o l'alumini imitació fusta?
Sí, la maquinària dissenyada per Mabelux Technic pot corbar els perfils prèviament lacats i l'alumini imitació fusta sense fer malbé els lacats. I tot això amb uns radis molt reduïts.