es possible fabricar un ull de bou dalumini amb obertura a la francesa

Sí! Podem fabricar ulls de bou amb obertura a la francesa amb la sèrie que més li agradi. A més, podem fer-ho amb fulles ocultes i podem incloure tapajuntes, perfils d’aïllament...

És possible fabricar un ull de bou d'alumini amb obertura a la francesa?
Sí! Podem fabricar ulls de bou amb obertura a la francesa amb la sèrie que més li agradi. A més, podem fer-ho amb fulles ocultes i podem incloure tapajuntes, perfils d’aïllament...