quins son els radis minims amb que es pot corbar lalumini

El radi mínim de corbat d’un perfil d’alumini depèn de la secció i les dimensions d’aquest perfil. Pel tipus de maquinària de què disposem, podem aconseguir radis mínims inimaginables. Si vol saber les possibilitats de corbat només ens ha d’enviar les seccions dels perfils...

Quins són els radis mínims amb què es pot corbar l’alumini?

El radi mínim de corbat d’un perfil d’alumini depèn de la secció i les dimensions d’aquest perfil. Pel tipus de maquinària de què disposem, podem aconseguir radis mínims inimaginables. Si vol saber les possibilitats de corbat només ens ha d’enviar les seccions dels perfils que desitja corbar i les dimensions de la peça.