es poden corbar els perfils dalumini amb ruptura de pont termic

Sí, totes les ruptures de pont tèrmic de perfils d'alumini es poden corbar. De fet, aquesta és una de les grans especialitzacions de Mabelux Technic i hem arribat a corbar perfils d’alumini amb ruptures de Pont Tèrmic de 100 mm.

Es poden corbar els perfils d’alumini amb Ruptura de Pont Tèrmic?
Sí, totes les ruptures de pont tèrmic de perfils d'alumini es poden corbar. De fet, aquesta és una de les grans especialitzacions de Mabelux Technic i hem arribat a corbar perfils d’alumini amb ruptures de Pont Tèrmic de 100 mm.