treballa mabelux technic amb clients daltres paisos

Bona part dels principals clients de Mabelux Technic són empreses de diferents països europeus. Mabelux Technic ha participat en projectes duts a terme en els cinc continents. Disposem d'un departament d'Exportació i la nostra visió és la d'esdevenir una empresa global.

Treballa Mabelux Technic amb clients d'altres països?

Bona part dels principals clients de Mabelux Technic són empreses de diferents països europeus. Mabelux Technic ha participat en projectes duts a terme en els cinc continents. Disposem d'un departament d'Exportació i la nostra visió és la d'esdevenir una empresa global.