segment o arc rebaixat


El corbat d'alumini en forma de segment o arc rebaixat és un dels més comuns a l'arquitectura. És important adaptar el radi de corbat perfectament a l'obra.

Segment o arc rebaixat

El corbat d'alumini en forma de segment o arc rebaixat és un dels més comuns a l'arquitectura. És important adaptar el radi de corbat perfectament a l'obra.